Kurs & Trening

Nordhaug Ladies møte 6. juni

Av: Admin  |  Publisert: 7. juni 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Tirsdag 6. juni var det møte i Nordhaug Ladies. Her er en oppsummering fra møtet.

15 damer møte frem, noen fra formiddagsgruppen og resten fra ettermiddag som hadde spilt en fin runde i det skjønne været i forkant. Texas scramble denne gangen. Klubben bø på vaffel med kaffe/mineralvann eller en is til de fremmøtte.

Hensikten med møte var å høre hva damene ønsker med gruppen fremover. I tillegg er det viktig for samholdet at vi blir mer kjent. Jeg som leder, trenger også noen flere som kan bidra til å drive aktivitetene fremover. 

Følgende ble besluttet i møtet:

BIDRAGSYTERE TIL DRIFT
Merete Henriksen  (464 10 311) Ettermiddag
Ellen-Marie Dobloug (913 43 352)

GOLFTUR
Tur til Imjelt golfbane (rett ved Drammen) onsdag 16. august. Dette er en 9 hulls korthullsbane og vi planlegger 2 runder med lunsj. Bare sosialt spill og alle tar med en liten gevinst til ca. kr 50.- da blir det hyggelig ved premiebordet ved at alle får et minne. Kjerstin sjekker ut så endelig opplegg sendes ut når dette er avklart. Men hold av datoen

TURNERINGER
Balleruddamene  - Nordhaug Ladies Texas scramble  20. juni på Ballerud. Påmelding er åpen i golfbox. 
Nordhaug Ladies - Balleruddamene  Texas scramble  29. august på Nordhaug. Påmelding ikke satt enda. 

DAMETIRSDAGENE
Diskusjon rundt hva vi skal spille på dametirsdagene, - Texas scramble, Best ball, 3 køller og putter. Leder prøver å sette opp et forslag. Men det er kun 3 ganger igjen før juli. Setter opp en spilleplan fra august. Flere ønsker bare å gå sammen i gruppen og spille sosialt spill.

OPPSTART HØST 2023
1. august oppstart Nordhaug Ladies for høsten. Følg med i golfbox hvor all påmelding må skje.

DIVERSE
Ønske om Regelkveld igjen, men det er planlagt for alle medlemmene i klubben. 
Ønske også om opplæring i bruk av Golfbox.
Banevert fremover, oppfordring til å melde seg,- aktuelle tidspunkt opp til deg selv (lørdag, søndag, ukedager, formiddag eller kveld)

Forøvrig informasjon om de andre gruppene og aktivitetene som er åpne for alle. Oppfordrer alle til å følge hyppig med på hjemmesiden til klubben der ny informasjon legges. 

Det er kun mulig å ha 4 reserverte tider av gangen i golfbox. Nordhaug Ladies spill går utenom disse. I juli og til midten av august er det åpent å sette seg opp flere ganger.

Leder avsluttet med følgende:  ”du får uendelig mye igjen dersom du engasjerer deg”. Vi ønsker oss alle en sosial møteplass hvor alle skal trives uavhengig av hvor bra du spiller golf. Men regler og etikette er det viktig at du setter deg godt inn i slik at du ikke hindrer andre i golfspillet.

Lykke til videre gjennom sesongen.

Hilde Sofie Hamre
Leder Nordhaug Ladies