Klubben

Innkalling til Årsmøte 04.03.2024

Av: Nils Jørgen  |  Publisert: 19. februar 2024  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Årsmøte i Nordhaug GK avholdes mandag 04. mars kl. 18.00. Her finner du agenda, årsberetning samt budsjettet for 2024.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest tirsdag 20 februar.
Klikk her for å sende inn forslag. Se agenda for årsmøtet lengre ned. 

Årsberetning med regnskap finner du nederst i denne saken. 

Mvh Erik Sansdalen
På vegne av styret i Nordhaug GK.

AGENDA
ÅRSMØTE 2024 - NORDHAUG GOLFKLUBB
MANDAG 4. MARS KL. 18.00

 
1.  Godkjenne de stemmeberettigede
2. Åpning av møtet med godkjennelse av innkallingen, sakslisten og forretningsorden
3. Valg av dirigent, referent,  og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle klubbens årsberetning
5. Behandle klubbens regnskap.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent for 2024
8. Vedta klubbens budsjett 2024
9. Valg ( styremedlemmer, valgkomitee & kontroll utvalg)