Klubben

Agenda til årsmøte Nordhaug GK

Av: Anine  |  Publisert: 21. mars 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Innkalling til årsmøte 2023 i Nordhaug Golfklubb. 27.mars kl.18.00. Se dagsorden og budsjett her.

Innkalling til årsmøte 2023 i Nordhaug GK

Dato: 27.mars 2023
Sted:
Nordhaug / Toppgolf 
Tid:
kl. 18.00

Se budsjett 2023 her(pdf)

DAGSORDEN:
1) Godkjenne stemmeberettigede

2) Åpning av møtet med godkjennelse av innkallingen, sakslisten og forretningsorden

3) Valg av dirigent, referent, og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4) Behandle klubbens årsberetning

5) Behandle klubbens regnskap i revidert stand

6) Behandle innkomne forslag og saker:
Ingen saker innkommet fra medlemmene.

Styret ber årsmøtet om å vedta en justering i vedtektenes paragraf 15 , pkt. 10 b som omhandler valg av antall styremedlemmer og varamedlemmer. Styret foreslår å endre dagens tekst som sier at det skal velges 3 styremedlemmer og 1 varamedlem – til i steden å stå 2-4 styremedlemmer og 1-2 varamedlemmer. Dette begrunnes ut fra en økende aktivitet i klubben.

7) Fastsette medlemskontingent for 2023/2024

8) Vedta klubbens budsjett 2023

9) Behandle klubbens organisasjonskart

10) Valg