Medlemskap

INNMELDING NORDHAUG GOLFKLUBB

 • Hvilken klubb?
  Vil du ha Nordhaug Golfklubb som hjemmeklubb?
  Er dine økonomiske forpliktelser i andre eller tidligere golfklubber oppgjort?:
 • REGLER FOR UTMELDING OG ENDRING AV MEDLEMSKAP. I henhold til Norges Golfforbunds regler må skifte av hjemmeklubb og endring av type medlemskap meldes før 31.12. for å ha virkning for påfølgende år. Medlemskapet vil automatisk fornyes ved årsskiftet, dersom ikke skriftlig utmeldelse sendes til klubbansvarlig carina@toppgolf.no innen 31.12. hvert år. Kategoriendring grunnet alder skjer automatisk. Et administrasjonsgebyr på 35,- kommer i tillegg ved innmelding. Du vil få velkomstmail og faktura fra klubben når din innmelding er ferdig behandlet.


  Vennligst kryss av under:
     Jeg har lest og godkjent vilkårene for medlemskap
 • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
  to  seks  tre  fire:
 • Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på epost på din innmelding. Om du ikke mottar en slik epost, vennligst ta kontakt med klubben.