Medlemskap

Et B9 medlemskap gir "fritt spill" på Ballerud GK. Les her.

NORDHAUG + BALLERUD = B9 MEDLEMSKAP
Gjennom et sammarbeid med Ballerud kan medlemmer av Nordhaug kjøpe "fritt spill" på Ballerud GK. 

Dette "tillegsmedlemskapet" er kun tigjengelig for deg som er hovedmedlem av Nordhaug med fritt spill. B9 medlemskap gir muligheten til fritt spill på Ballerud med de samme rettighetene for booking som gjestespillere. 

Priser
kr. 1500,- for voksen
kr. 750,- for ungdom/junior (til og med 19 år).

Når du sender inn påmeldingen, vil du få en kvittering på e-post som bekrefter at det er riktig person som har sendt påmeldingen. Hvis du ikke mottar noen e-post, bør du ta kontakt med klubben for å høre om din påmelding er registrert. Kontingenten faktureres gjennnom golfbox. 

Velkommen som B9 medlem!

Startdato TidNavnPlasserLedigPåmelding
april
torsdag25. 0000 - 2400B9 Medlemskap 20245039Påmelding