Klubben

NORDHAUG GOLFKLUBB FADDERE

ØNSKER DU NOEN Å GÅ SAMMEN MED?
TA KONTAKT MED NOEN PÅ DENNE LISTEN

TURID BRATLAND
turidbrat@gmail.com / 952 28 896
TILGJENGELIG: Mellom 11:00-16:00

ELLEN HOLM-JENSEN
ellen@jemco.com / 926 93 807
TILGJENGELIG: Etter 13:00

LINE WITZØE
line.witzoe@handball.no / 928 99 036
TILGJENGELIG: Etter 16:00

TORUNN GJERTSEN

torunn.gjertsen@gmail.com / 481 00 360
TILGJENGELIG: Formiddager