Klubben

ÅRSMØTE & KLUBBLOV

Årsmøtet er klubbens høyeste bestemmende organ.

Samtlige medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet - uansett kategori.

Årsmøtet skjer som regel i løpet av februar måned.

Det er årsmøtet som bestemmer retningslinjer for drift samt nivåer på årskontingenter. 

Medlemmer får innkallelse til årsmøte med 4 ukers varsel. Sakspapir er tilgjengelige senest 2 uker før årsmøtet. 

Saksdokumenter, samt klubblov/vedtekter finner du nederst på siden.