Banen

Hvordan reparere nedslagsmerker på green

ALLE SPILLERE SKAL HA GREENGAFFEL

Nedslagsmerker på green skal repareres
– både ditt eget, og gjerne andres

Resultatet skal være en jevn og fin overflate med gress.

Vi har fine greener på Nordhaug golfbane takket være godt vedlikehold og klipping av greenkeeperne + at vi spillere generelt tar godt vare på banen. 
Dessverre ser vi at det fortsatt er nedslagsmerker som ikke er reparert eller nedslagsmerker som ikke er reparert riktig.
Følger du fremgangsmåten nedenfor, og er nøye med å reparere alle nedslagsmerker, så vil vi få enda bedre greener, til felles glede.

Ta vare på Nordhaug Golfbane