Banen

Lokale regler for spill på Nordhaug golfbane

Alle spillere må bruke eget utstyr på banen. Golfsett kan leies i resepsjonen.
Greengaffel skal være med. Nedslagsmerker på greenen må repareres!

Booking av starttid i Golfbox

Hovedmedlemmer (Fritt spill): Tidligst 7 dager i forkant
Greenfee medlemmer (u/fritt spill) og gjester: Tidligst 4 dager i forkant

Max HCP per flight er 162.

Spillere skal møte minst 10 minutter før start for å registrere seg for utslag i resepsjonen.

Nordhaug GK administrasjon kan tilpasse antall i flighter for best mulig flyt etter behov. Dette kan bli gjort når det er stor pågang på banen slik at vi kan få fulle flighter i de mest hektiske tidene. Vi vil informere spillere fortløpende hvis dette blir gjort.

Kun bruk av egne baller under spill på banen.

Vi gjør oppmerksom på at klubbhandicap er 36. Man kan kun registrere handicaptellende score med HCP lavere enn 36 i Golfbox ved utslag fra hvitt.

Nordhaug GK opererer med forhåndsbetaling av starttid i Golfbox.
Husk å avbestille innen 24 timer for å få refundert pengene dine, hvis du ikke kan møte.
Samarbeidspartnere og juniorer: Ta kontakt med senteret for booking av starttid. 

Alle må registrere seg før de går ut på banen
Personer som går ut på banen uten å ha booket og betalt starttid vil bli utestengt i 2 uker.
Glemt å registrere deg 2 ganger før starttid kan føre til utestengelse i 1 uke.

Kleskode
Alle spillere skal spille med hele og rene klær. Helst med pique. T-shirt kan brukes. Bukse eller shorts. Lukkede sko og helst golfsko med spikes (softspikes) skal brukes.

Definere banens grenser (A-1):

Hvite staker definerer banens grenser.
Hull 5: Bak green
Hull 6: Høyre side
Hull 8: Høyre side

Straffeområder (Regel 17) (B-1)

Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.

Droppesoner (E-1)

På Hull 4 og 6 kan man bruke dropsonene ved å legge til ett straffeslag. En spiller kan droppe en ball i droppesonen. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3. Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)

Grunn under reparasjon (GUR)
a. Alle områder merket med blå merker/staker.
b. Maurtuer i generelt område.
c. Fjell i dagen i områder klippet i fairway- høyde eller lavere
d. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
e. Steinfylte dreneringsgrøfter.

Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene c.-e.

Uflyttbare hindringer

f. 100 og 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
g. Anvisningsskilt.

All avstandsmerking angir distanse til midten av green


Tidsforbruk

Maks tid for spill på Nordhaug er beregnet til: 1.45 t

Slipp spillere gjennom straks det er spillere bak som venter om det er ledig i front.

Det er lov under trening, om det ikke sinker andre, å spille med 2 baller.
Ut over dette må det avklares med bane/klubb før spill starter.

Brudd på disse regler kan medføre bortvisning fra banen.

Alle spillere skal ha greengaffel
Nedslagsmerker på green skal repareres
– Både ditt eget, og gjerne andres.
Legg tilbake oppslått torv og tråkk den på plass.

Ta vare på Nordhaug Golfbane

Velkommen til en hyggelig runde!